Cartref > Newyddion > Cynnwys
Pam Ydych Chi Eisiau Defnyddio Garej Stereo Smart Cartref?
- Mar 27, 2018 -

Yn gyntaf: dyblu'r lle parcio. Fel arfer, nid yw sefyllfa'r parcio dan y ddaear yn gallu stopio car yn unig, felly bydd llawer o lefydd anghyfleus pan fyddwch chi'n stopio. Yn enwedig pan fo'r cerbydau'n ormod, nid yw'n ddigon i'w ddefnyddio. Ond os oes garej stereo smart cartref, gellir cynyddu lle parcio. Oherwydd bod garej stereo cartref yn gallu bod yn aml, bydd y gofod yn cynyddu'n fawr wrth barcio.


Yn ail. Cyfrifiad economaidd. Yn awr mae lle parcio yn aml yn ddegau o filoedd, tua can mil, nid dyna'r person cyffredin y gall fforddio. Ond os yw'n garej smart cartref, mae'n costio dim ond 1/3 neu is am bris y lle parcio. Felly mae'r gost cost yn economaidd iawn.


Yn drydydd, yn fwy ffafriol i amddiffyn cerbydau. Pan fyddwch chi'n defnyddio'r garej solet deallus, bydd yn gyfleus iawn i roi'r gorau iddi. Hyd yn oed os ydych chi'n newydd-ddyfod, does dim rhaid i chi boeni pan fyddwch chi'n stopio, gan nad oes angen ichi droi o gwmpas a mynd yn syth. Felly, gall leihau'n fawr y posibilrwydd o sgrapio ac effaith cerbydau, ac yna gadewch i'r cerbyd gael mwy o ddiogelwch rhag diogelwch.


Pedwerydd, ffasiwn, oer. Dychmygwch yn eich cartref eich hun y gallwch gael parcio garej deallus, parcio gerllaw, ar unrhyw adeg, mae hyn yn stylish ac oer iawn.


Related Products